Rynek transportowy

Systemy transportowe stanowią podstawę światowego handlu, przewożąc ludzi i produkty drogami lądowymi, wodnymi, koleją i samolotami. Kluczem do rozwoju systemu transportowego jest potrzeba spełnienia norm branżowych, sprostania wymogom bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia wydajności przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności systemu.

Większość systemów transportowych opiera się na dużych, złożonych jednostkach elektromechanicznych, połączonych szeregiem jednostek sterujących i komunikacyjnych. Ponieważ wiele systemów służy do transpu ludzi lub materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwo i niezawodność stają się nadrzędnym celem. Ze względu na wysokie koszty i niezbędne inwestycje w infrastrukturę, systemy te muszą być projektowane z myślą o długim okresie użytkowania.

Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży transportowej musi być ściśle dostosowane do wymagań do łańcucha dostaw półprzewodników. Podobnie jak ma to miejsce na rynku motoryzacyjnym, każdy system oparty jest na coraz liczniejszych elementach automatyzacji i technologii, przynoszących znaczną poprawę wydajności, efektywności i bezpieczeństwa. Jednak technologia może też niekorzystnie wpłynąć na istniejące systemy i obsługę infrastruktury.

Przemysł półprzewodników nieustannie ewoluuje, zmieniając konstrukcję urządzeń, technologie obudów i wymagania dotyczące zasilania. Ulepszenia na poziomie protokołów interfejsów i architektury procesorów powodują kolejne zmiany. Chociaż modyfikacje te przynoszą korzyści nowym systemom, starsze konstrukcje stoją przed wyzwaniem związanym z utrzymaniem długiego cyklu życia, w wielu przypadkach mierzonego w dziesięcioleciach.

Skupienie się Rochester Electronics na zapewnieniu stałego źródła półprzewodników podyktowane jest koniecznością dostosowania się do wymagań producentów sprzętu o długim cyklu życia. Rochester zapewnia w 100-procentach autoryzowane zapasy układów aktywnych i wycofanych z produkcji (EOL) od ponad 70 wiodących producentów półprzewodników. Jako licencjonowany producent półprzewodników Rochester wyprodukował ponad 20.000 typów komponentów. Mając na stanie ponad 12 miliardów matryc, Rochester jest w stanie wyprodukować ponad 70.000 typów układów.

Kluczowe produkty i najczęstsze obawy

Mikroprocesory i mikrokontrolery

  • Znaczenie układów o specyficznej architekturze, pochodzących z jedynego źródła
  • Wymagania dotyczące konieczności aktualizacji oprogramowania systemowego
  • Ograniczone wsparcie starszych interfejsów

Komponenty dyskretne, logiczne i pamięci

  • Wymagania dotyczące zasilania oparte na technologii półprzewodnikowej
  • Konieczność przeprojektowania PCB z powodu przestarzałego typu obudowy
  • Ograniczona dostępność w oparciu o wskaźniki gęstości i wydajności
WYŚWIETL WSZYSTKIE PRODUKTY
Szukaj w magazynie
Licencjonowana produkcja
Jakość
authorized_guarantee_3D_Final_PL (1)