Kupno podrobionych półprzewodników to ryzykowny interes.

Półprzewodniki są obecnie podstawą układów elektronicznych stosowanych w przemyśle, transporcie, wojsku, medycynie, energetyce, lotnictwie cywilnym, motoryzacji i telekomunikacji. 

Podrabiane i niespełniające norm produkty stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie.

W 2006 r. firma Rochester Electronics rozpoczęła kompleksową kampanię z naszymi partnerami OCM, mającą na celu zwiększenie świadomości na temat fałszerstw i ujawnianie podrabianych i niespełniających norm produktów w łańcuchu dostaw. Rochester był gospodarzem sympozjum z naszymi partnerami OCM, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszej bazy klientów, eksperci branżowi i urzędnicy państwowi. Jej celem było podniesienie świadomości na temat tego krytycznego ryzyka. Rochester zainicjował utworzenie grupy specjalnej ds. przeciwdziałania fałszerstwom (Anti-Counterfeiting Task Force (ACTF)) organizacji Semiconductor Industry Association (SIA) i jest aktywnym uczestnikiem promującym najlepsze praktyki w zakresie zamówień publicznych w ramach walki z podrabianymi i niespełniającymi norm produktami, współpracującym z Urzędem Celnym i Ochrony Granic, Departamentem Sprawiedliwości i innymi podmiotami prawnymi.

Metody na uniknięcie podrabianych i niespełniających norm produktów:

  • Zakup produktów wyłącznie od OCM lub ich autoryzowanych dystrybutorów i licencjonowanych producentów.
  • Zakup od dostawcy, który zapewnia pełną gwarancję wydajności, jakości i niezawodności.
  • Upewniamy się, że dostawca przestrzega norm branżowych w zakresie obchodzenia się i ochrony komponentów, co musi być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami jakości, odnoszącymi się do sprzedaży produktu końcowego.

Zasoby informacyjne

Semiconductor Industry Association (SIA)

Zasady przeciwdziałania fałszerstwom określone przez organizację SIA

Przewodnik „Definicje mają znaczenie”

Pobierz nasz przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o różnicach między autentycznością, jakością i niezawodnością..

Zgodność z polityką Rochester: Branżowe normy dotyczące ograniczenia fałszerstw
Białe księgi na temat zwalczania fałszerstw wydane przez organizację SIA