Usługi archiwizacji

Przywracanie plików z każdego nośnika danych, tłumaczenia, konwersje i odzyskiwanie danych

 • Odczyt danych ze współczesnych oraz z nieużywanych nośników: Rubylith, 9-Track, dyskietki, QIC, 8mm, 4mm, CD, DVD, DAT, DLT, CD, DVD, LTO, film/papier
 • Migracja danych DG, GDSii, TAR, DWG, EPS i CAD
 • Skanowanie danych ze starzejących się nośników, w tym wielkoformatowych

Zabezpieczenie danych

 • Centrum przechowywania dokumentów/multimediów/IP z dostępem kontrolowanym
 • Przechowywanie danych poza siecią z zachowaniem izolacji powietrznej, odizolowane i oddzielone wg. klientów
 • Kontrolowany dostęp i klimatyzowane obszary magazynowe i procesowe
 • Bezpieczne opcje FTP
 • Przechowywanie RAID
 • Ognioodporne kopie zapasowe poza magazynem (przywracanie danych po katastrofie)

System zarządzania treścią

 • Zorganizowany, łatwy do przeszukiwania, z łatwym deponowaniem i odszukiwaniem
 • Profesjonalnie zindeksowany i skatalogowany
 • Szereg dostępnych możliwości eksploracji i analizy danych
Usługi produkcyjne - pobierz broszurę