Replikacja oryginalnego układu w wewnętrznej wytwórni lub propozycja zamiennika, zgodnego pod względem formy, dopasowania i funkcjonalności.

Rochester może odtworzyć oryginalny układ, co pozwala uniknąć kosztownej rekwalifikacji systemu, ponownej certyfikacji lub przeprojektowania. Wytworzony zamiennik jest zgodny z oryginałem pod względem formy, dopasowania i funkcjonalności, a także gwarantuje sposób działania zgodny z oryginalną kartą danych. Nie są wymagane żadne zmiany oprogramowania.

Prezentacja możliwości replikacji półprzewodników
  • Biura projektowe położone są w USA - w Rockville (MD) i Burnsville (MN)
  • DO-254 klasyfikacja drobnych zmian w produkcie — doświadczenie w realizacji projektów DAL-A
  • Fizyczna replikacja produktu oparta na oryginalnych danych archiwalnych
  • Replikacja zgodności wydajności elektrycznej do referencyjnych wielkości wyjściowych
  • Szerokie doświadczenie w projektowaniu układów analogowych
  • Starsze konstrukcje ASIC jako zamienniki starszych modeli FPGA z zasilaniem 3V i 5V
  • Kreatywne rozwiązania na poziomie PCB, zapewniające naszym klientom nieprzerwane dostawy urządzeń
  • Pełne wsparcie projektów ITAR
  • Analiza całego produktu pod kątem długoterminowego ryzyka i całościowego wsparcia, wykraczająca poza zagadnienia związane z BOM

100% kompatybilność oprogramowania bez poprawek (zgodność z DO-178).


Pełna autoryzacja, zgodna z dokumentacją oryginalnego producenta podzespołów, zapewnia najniższe ryzyko i najwyższą jakość produktu.

Dowiedz się więcej o „Sztuce replikacji produktu”