Oświadczenie o ochronie prywatności

SEKCJA 1 — JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY I CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI?

Gdy kupujesz produkt w naszym sklepie (internetowym), w ramach transakcji gromadzimy tylko minimalną ilość danych osobowych, które nam podajesz, tzn. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, co jest niezbędne do sfinalizowania transakcji biznesowej.

Gdy przeglądasz nasz sklep internetowy, automatycznie otrzymujemy adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera przesyłany przez przeglądarkę. Dzięki tym informacjom wiemy, z jakiej wersji przeglądarki i systemu operacyjnego korzystasz, co umożliwia nam ulepszenie środowiska użytkownika.

Marketing e-mailowy (jeśli dotyczy): Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i informacji o firmie.

Zobacz naszą Politykę dotyczącą plików cookie tutaj:  https://www.rocelec.com/cookie-policy 

SEKCJA 2 — ZGODA. 

W jaki sposób firma Rochester Electronics uzyskuje moją zgodę?

Gdy przekazujesz nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, zweryfikowania karty kredytowej, złożenia zamówienia, umówienia dostawy lub zwrotu zakupu, wyrażasz zgodę na gromadzenie informacji przez firmę Rochester Electronics LLC i wykorzystywanie ich wyłącznie w tym konkretnym celu.

Jeśli poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych z przyczyn drugorzędnych, takich jak marketing, zwrócimy się do Ciebie bezpośrednio o wyrażenie zgody na takie wykorzystanie danych lub zapewnimy Ci możliwość odmowy.

W jaki sposób mogę wycofać uprzednio udzieloną zgodę?

Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych wiadomości lub chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte z naszego systemu z innego powodu, możesz wycofać swoją zgodę (zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO i innymi wymogami dotyczącymi prywatności) w dowolnym momencie. W tym celu skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: marketing@rocelec.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Rochester Electronics, LLC, 16 Malcolm Hoyt Drive, Newburyport, MA, 01950, United States.

PO ROZPATRZENIU TWOJEGO WNIOSKU OTRZYMASZ OD NAS POTWIERDZENIE.

SEKCJA 3 — UJAWNIENIE DANYCH.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to od nas wymagane zgodnie z przepisami (wezwanie do sądu, nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub inny ważny proces prawny); w celu egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, lub praw, własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub innych osób.

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych, które gromadzimy o Tobie za pośrednictwem naszej witryny, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  •  Upoważniasz nas do ujawnienia swoich danych osobowych.
  • Możemy ujawnić dane osobowe, które gromadzimy o Tobie naszym zewnętrznym kontrahentom i podmiotom przetwarzającym płatności, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z naszą witryną, lub w celu sfinalizowania lub potwierdzenia transakcji lub serii transakcji, które z nami przeprowadzasz. Możemy również ujawnić dane osobowe usługodawcom lub dostawcom, jeśli ujawnienie umożliwi tej stronie zapewnienie nam wsparcia biznesowego, zawodowego lub technicznego.
  • Możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym i sponsorom, aby zapewnić dostęp do korzyści i przekazać ważne informacje na ich temat. Możemy również przekazywać takie dane osobowe innym wybranym stronom trzecim, zatwierdzonym przez nas jako podmioty oferujące produkty lub usługi, które mogą być istotne i przydatne dla Ciebie. Wykorzystanie danych i/lub treść wiadomości wysyłanych przez jakąkolwiek stronę trzecią będą musiały zostać zatwierdzone przez firmę Rochester Electronics.
  • Możemy ujawnić Twoje dane osobowe na skutek fuzji, przejęcia lub innej sprzedaży lub przeniesienia naszych aktywów lub działalności.

Możemy również udostępniać osobom trzecim zagregowane lub anonimowe informacje, za pomocą których nie będzie można Cię zidentyfikować. Na przykład możemy ujawnić liczbę osób odwiedzających witrynę.

SEKCJA 4 — USŁUGI OSÓB TRZECICH.

Osoby trzecie, z których usług korzystamy (tj. Google Analytics, CraftCMS itp.), będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług na rzecz firmy Rochester Electronics, takich jak poprawa wydajności witryny i dostarczanie treści.

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak podmioty oferujące bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, stosują własne zasady ochrony prywatności odmienne od tych przyjętych w firmie Rochester Electronics, LLC w odniesieniu do informacji, które jesteśmy zobowiązani dostarczyć im w ramach transakcji związanych z zakupem.

Możesz zrezygnować z korzystania z usług Google Analytics za pomocą poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W przypadku tych zewnętrznych usługodawców zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć sposób, w jaki te podmioty mogą przetwarzać Twoje dane osobowe.

Należy pamiętać, że niektórzy usługodawcy mogą być zlokalizowani lub posiadać obiekty znajdujące się w innej jurysdykcji niż Ty lub my. Jeśli zdecydujesz się zawrzeć transakcję, która obejmuje usługi zewnętrznego usługodawcy wymienione poniżej, Twoje dane mogą podlegać prawu jurysdykcji, w której mieści się ten usługodawca lub jego obiekty.

Przykładowo jeśli przebywasz w Kanadzie, a Twoja transakcja jest przetwarzana za pośrednictwem bramki płatniczej znajdującej się w Stanach Zjednoczonych, wówczas dane osobowe wykorzystane do realizacji tej transakcji mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z ustawodawstwem Stanów Zjednoczonych, w tym ustawą Patriot Act.

Po opuszczeniu strony internetowej naszego sklepu lub przekierowaniu na stronę internetową lub aplikację strony trzeciej, nie podlegasz już niniejszej Polityce prywatności ani Warunkom korzystania z naszej strony internetowej.

Linki (obowiązujące w momencie umieszczenia w wykazie):

[http://www.google.com/policies/privacy/

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

https://craftcms.com/privacy

https://stripe.com/us/privacy

Firma Rochester Electronics, LLC nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności innych witryn i dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.

SEKCJA 5 — BEZPIECZEŃSTWO.

W celu ochrony Twoich danych osobowych podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i przestrzegamy przyjętych praktyk branżowych, aby zadbać o to, by Twoje dane nie zostały zgubione, niewłaściwie wykorzystane, ujawnione, zmienione lub zniszczone ani by żadna osoba nieupoważniona nie uzyskała do nich dostępu. Chociaż podejmujemy kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych i zadbania o ich bezpieczeństwo, Ty również odgrywasz rolę w ochronie swoich danych. Musisz zadbać o bezpieczeństwo swoich transakcji online poprzez nieudostępnianie haseł ani informacji o koncie osobom nieupoważnionym.

Kiedy podajesz nam informacje o swojej karcie kredytowej, dane te są szyfrowane za pomocą bezpiecznej technologii SSL (Secure Socket Layer). Nie przechowujemy i nie będziemy przechowywać żadnych informacji o karcie kredytowej. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet lub zapisu elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna, przestrzegamy wszystkich wymagań PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe uznane standardy branżowe. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przekazywanych nam za pośrednictwem naszych witryn, dlatego korzystasz z naszej witryny na własne ryzyko.

SEKCJA 6 — WIEK WYRAŻENIA ZGODY.

Korzystając z tej witryny, użytkownik oświadcza, że osiągnął co najmniej pełnoletniość w swoim regionie zamieszkania lub że osiągnął pełnoletniość w swoim regionie zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

SEKCJA 7 — DOSTĘP SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Jeśli uzyskujesz dostęp do tej witryny spoza Stanów Zjednoczonych, zbierane przez nas informacje będą przekazywane na serwery w Stanach Zjednoczonych i przechowywane przez czas nieokreślony, co może wiązać się z przekazywaniem informacji poza kraj Twojego pochodzenia. Zezwalając nam na gromadzenie informacji na Twój temat, wyrażasz zgodę na taki transfer i przetwarzanie danych.

SEKCJA 8 — PRAWO WŁAŚCIWE. 

Decydując się na odwiedzenie tej witryny lub podanie nam informacji, wyrażasz zgodę na to, aby wszelkie spory dotyczące prywatności lub warunków zawartych w niniejszej Polityce prywatności podlegały prawu Wspólnoty Massachusetts i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wyrażasz również zgodę na przestrzeganie wszelkich ograniczeń odszkodowań zawartych w naszych Warunkach świadczenia usług lub innych umowach, które z Tobą zawarliśmy.

ROZDZIAŁ 9 — ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej sprawdzanie. Zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że została ona zaktualizowana, aby poinformować Cię, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je wykorzystujemy i/lub ujawniamy. Jeśli nasz sklep zostanie przejęty przez inną spółkę lub połączony z inną firmą, Twoje dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli nadal sprzedawać Ci produkty.

PYTANIA I DANE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz: uzyskać dostęp do wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, skorygować je lub usunąć, złożyć skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym inspektorem ds. ochrony prywatności pod adresem Marketing@rocelec.com lub napisz na adres firmy Rochester Electronics, LLC.

[Re: Privacy Compliance Officer]

[16 Malcolm Hoyt Drive Newburyport, Newburyport, MA, 01950, United States]